Skip to content

Onze kraamzorg

Persoonlijke zorg en service staan bij ons hoog in het vaandel. Uit ervaring is gebleken dat het prettig is om met een vaste kraamverzorgster te maken te hebben. Daarom streven wij ernaar dat de zorg de gehele kraamperiode door dezelfde kraamverzorgster wordt gegeven. Er verandert immers al genoeg!

Alleen bij uitzondering, door overmacht, zijn we genoodzaakt een tweede kraamverzorgster in te zetten. De kraamverzorgsters onderling zorgen dan voor een goede overdracht.

Wat kun je verwachten?

Al onze kraamverzorgsters hebben een gedegen, professionele opleiding gevolgd en bieden kraamzorg van zeer hoge kwaliteit. Het takenpakket van de kraamverzorgster is afhankelijk van je eigen wensen. In overleg met de kraamverzorgster bepaal je wat haar taken zullen zijn.

De kraamverzorgster richt zich in het bijzonder op de zorg voor moeder en baby. Daarnaast neemt de kraamverzorgster de zorg voor de andere gezinsleden en zorg voor de dagelijkse huishouding op zich. Ze geeft instructies, advies en voorlichting, draagt zorg voor goede hygiëne en een aantal basis huishoudelijke taken. De kraamverzorgster kijkt naar wat er in jouw situatie aan de hand is, zodat zij ook de verloskundige / huisarts goed kan informeren over het verloop van het kraambed. De kraamverzorgster zorgt ervoor dat je na afloop van de kraamtijd de verzorging van je kindje vol vertrouwen kunt voortzetten.
Als alles bij de bevalling goed verloopt ontvang je kraamzorg met een basis-omvang van 49 uur. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kunnen daar uren bij komen of af gaan.

Het landelijk indicatieprotocol

De kraamzorg wordt afgestemd op wat die ene moeder en dát kind écht nodig hebben in de kraamtijd.

Om dat te bereiken ontwikkelden diverse organisaties met grote zorgvuldigheid een landelijk indicatieprotocol kraamzorg; een handleiding waarmee alle kraamzorgaanbieders, verloskundigen en verzekeraars in het hele land op dezelfde manier bepalen welke kraamzorg nodig is. Voor elke individuele situatie opnieuw, zodat iedereen in Nederland kan rekenen op kraamzorg op maat. Met een rechtvaardige en uniforme verdeling van de beschikbare middelen en capaciteit.

Wélke kraamzorg voor jou van toepassing is, wordt zo objectief mogelijk bepaald met het landelijk indicatieprotocol kraamzorg. Dat is de leidraad, waarmee de inhoud van de zorg en het aantal uren zorg van de kraamzorg, die nodig is, wordt beoordeeld.

Welke zorg heb jij nodig?

Op drie momenten wordt gekeken welke kraamzorg nodig is. Dat noemen we de indicatiestelling.

De eerste keer is dat rond 27 en 30 weken zwangerschap. De intaker kraamzorg beoordeelt dan de noodzakelijke inhoud van de kraamzorg; wat is nodig voor díe kraamvrouw in dát gezin? Daarop wordt in eerste instantie het aantal te bieden uren kraamzorg gebaseerd.

Maar niet alles is vóór de bevalling bekend. Daarom wordt ook op twee andere momenten gekeken welke zorg geboden moet worden. Dat gebeurt op de dag van de bevalling én op de derde of vierde dag erna. Pas dan is immers helder wat moeder en kind écht nodig hebben. Jouw verloskundige en kraamverzorgster doen samen deze tweede en derde inschatting.

Als het nodig is, wordt de geboden zorg aangepast aan de nieuwe zorgvraag. Dat noemen we een herindicatie. Dit kan betekenen dat je alsnog meer kraamzorg krijgt, dan oorspronkelijk is toegezegd. Maar minder kan ook voorkomen, namelijk als het oorspronkelijke voorgestelde pakket niet nodig blijkt. In het kraamzorgdossier komt precies te staan welke kraamzorg je krijgt en waarom. Dan kan altijd worden getoetst hoe het is gegaan.

Mantelzorg

Kraamzorg gaat hand-in-hand met mantelzorg. De kraamvrouw is zélf verantwoordelijk voor het regelen van die mantelzorg, net als in andere zorgsituaties. Met mantelzorg bedoelen we de hulp die we vrijwillig aan elkaar geven en die we krijgen van de partner, huisgenoten, oma of opa, de buren.

De kraamverzorgster doet de basishuishoudelijke taken die direct te maken hebben met de zorg voor moeder en baby. Voor de éxtra huishoudelijke taken, die de kraamvrouw tijdelijk niet zelf kan doen, wordt de mantelzorg ingeschakeld. Het is belangrijk dat je zelf tijdig afspraken maakt over de mantelzorg binnen je eigen omgeving voor de periode na de bevalling.

Extra ondersteuning

Kraamzorg is een noodzakelijke zorg, voor moeder en kind. Voor cliënten die extra begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een taalbarrière of sociaal-economische omstandigheden, zijn wij er ook. Onze kraamverzorgenden hebben de ervaring en kennis om de nodige ondersteuning te kunnen geven.

Voorwaarden

Kraamzorg is een zeer persoonlijke vorm van zorgverlening. We gaan zeer zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Datzelfde geldt voor de afhandeling van een eventuele klacht.

Wil je zeker weten of we jou ook van kraamzorg kunnen voorzien, bekijk dan hier of je binnen ons werkgebied valt.

Het intakegesprek

Wanneer

Bij Kraamzorg Eerste Week wordt de intake door de intaker of jouw verloskundige afgenomen.

Dit gebeurt bij jou thuis, tussen week 32 en 36 van de zwangerschap.
Rond week 28-30 wordt hiervoor met jou een afspraak gemaakt.

De intake zal bij jouw eerste kindje thuis plaatsvinden, heb je al een keer kraamzorg van ons ontvangen dan zal de intake telefonisch zijn. Indien gewenst kunnen we ook thuis langskomen.

Het gesprek

De intaker kraamzorg beoordeelt de noodzakelijke inhoud van de kraamzorg; wat is nodig voor díe kraamvrouw in dát gezin? Daarop wordt in eerste instantie het aantal te bieden uren kraamzorg gebaseerd.

Er wordt een vragenlijst doorgenomen waarin ook andere zaken aan de orde komen. We geven informatie over borstvoeding. Je wordt gewezen op arbo-richtlijnen, zoals het verhogen van het bed.

Ook bieden we je de gelegenheid vragen te stellen en bespreken je wensen ten aanzien van kraamzorg.

Zorgwijzer

Bij het intakegesprek ontvang je de Zorgwijzer. Dit zorgdossier is een boekwerk waarin de kraamverzorgster de dagelijkse belevenissen en de conditie van jou en je kindje zal rapporteren. Daarnaast worden hierin afspraken over bijvoorbeeld de zorguren, nuttige tips, en adviezen genoteerd. Je kunt ook zelf hierin je eigen ervaringen noteren. Aangeraden wordt dit zorgdossier te bewaren. Zo heb je na je kraamtijd een handig naslagwerk om nog eens in terug te kijken. Verder ontvang je diverse informatiebrochures.

Bij Kraamzorg Eerste Week wordt de intake door de intaker afgenomen. Dit gebeurt telefonisch of bij jou thuis, tussen week 27 en 30 van de zwangerschap. De intake zal bij jouw eerste kindje thuis plaatsvinden.

Heb je al een keer kraamzorg van ons ontvangen dan zal de intake telefonisch zijn. Indien gewenst kunnen we ook thuis langskomen.

Zorgverzekering

Kraamzorg Eerste Week levert de kraamzorg bij jou. 

Kosten kraamzorg

Kraamzorg wordt voor het grootste deel vergoed vanuit de basisverzekering van de moeder. Je bent wettelijk verplicht over geleverde kraamzorguren een eigen bijdrage te betalen (vastgesteld door Nza). Wil je meer informatie over de hoogte van de eigen bijdrage, neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Zorguren die niet door je verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks bij jou in rekening gebracht.

Klachtenregeling

Wij streven kraamzorg van zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren zodat we aan jouw wensen kunnen voldoen. Mocht je toch niet tevreden zijn over onze kraamzorg, dan vinden wij het belangrijk dat je dit aan ons meldt, zodat wij onze zorgverlening kunnen verbeteren. Wij raden je aan dit zo snel mogelijk te bespreken met de kraamverzorgende. Een gesprek werkt vaak verhelderend.

Mocht dit gesprek niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij onze directie. Kraamzorg Eerste week, Dorpsweg 28c, 3083 LB Rotterdam.

Komt ook daarmee geen bevredigende oplossing, dan kun je je klacht schriftelijk sturen aan de geschillencommissie via onze Brancheorganisatie. Geschillencommissie Verpleging, verzorging en Geboortezorg. De Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Interne meldregeling

Onze kraamzorgorganisatie beschikt over een klokkenluidersregeling. De Klokkenluidersregeling regelt dat medewerkers te goeder trouw melding kunnen maken van redelijke vermoedens van misstanden binnen de organisatie, zonder hiervan schade te ondervinden.