Verzekering

Kraamzorg Eerste Week heeft contracten met alle verzekeraars. Het is dus voor een ieder mogelijk om gebruik te maken van onze diensten. De kraamzorg die wij bieden is in het basispakket van je zorgverzekering opgenomen en wordt dus door de ziektekostenverzekering vergoed.

Kosten kraamzorg
Elke kraamzorgorganisatie is echter verplicht een vaste eigen bijdrage te hanteren, waarvan de hoogte ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid. 
De wettelijke eigen bijdrage voor 2017 is € 4,30 per uur.
Wanneer je aanvullend verzekerd bent krijg je een gedeelte van de eigen bijdrage vergoed. Informeer hiernaar bij je verzekeraar.

Factuur
De kosten worden door ons rechtstreeks met de verzekeringsmaatschappij afgehandeld, met uitzondering van de eigen bijdrage. Hiervan ontvang je van ons een factuur.