Kwaliteit

Certificaten
Kraamzorg Eerste Week is in het bezit van het HKZ-certificaat en we zijn lid van branchevereniging voor de kraamzorg, Bo Geboortezorg.
Dat betekent dat we voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan een werkend kwaliteitsmanagementsysteem. Met dit systeem wordt continu de kwaliteit van kraamzorg gemeten, geëvalueerd en verbeterd.
Ook hebben we het WHO-borstvoedingscertificaat verkregen, omdat we voldoen aan alle eisen die gesteld zijn voor het begeleiden bij borstvoeding.

Scholing en deskundigheidsbevordering
Al onze kraamverzorgenden staan geregistreerd in het kwaliteitsregister kraamverzorgenden. Daarnaast worden ze steeds bijgeschoold op diverse belangrijke onderwerpen. De kraamverzorgenden werken volgens protocollen en richtlijnen die continu actueel gehouden worden.

Cliënttevredenheidsonderzoek
Om onze kwaliteit te kunnen meten, is jouw mening essentieel. Daarom ontvang je na de kraamperiode een uitnodiging mee te werken aan een enquête. We vernemen graag wat jij goed, en niet goed vindt aan onze zorg, zodat we continue onze zorg kunnen optimaliseren.

Privacy
Kraamzorg Eerste Week heeft persoonlijke gegevens van je nodig om jou kraamzorg te kunnen bieden.
Onze medewerkers houden zich daarbij aan de regels van de wet.
Uitgebreide informatie hierover kun je lezen in de algemene voorwaarden en ons privacy reglement.

Klacht
Wij streven kraamzorg van zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren zodat we aan jouw wensen kunnen voldoen. 
Mocht je toch niet tevreden zijn over onze kraamzorg, dan vinden wij het belangrijk dat je dit aan ons meldt, zodat wij onze zorgverlening kunnen verbeteren. Wij raden je aan dit zo snel mogelijk te bespreken met de kraamverzorgende. Een gesprek werkt vaak verhelderend.
Mocht dit gesprek niet tot een bevredigende oplossing leiden neem dan contact met ons op. Lees verder.

Gedragscode
Lees hier de gedragscode: Klik hier